Uddannelsesmesser starter op igen – husk messematerialet!

01-09-2021

Husk derfor at få Grønne Karrierevejes messe-materiale – bestående af roll up’s på anlægsgartnerfaget og brochurer om de mange muligheder der er inden for den grønne branche – med når I skal på messe.

www.grønnekarriereveje.dk er et vejledningsværktøj, som skal guide unge (og deres forældre samt div. vejledere) og give et overblik over de muligheder, der er for uddannelse og videreuddannelse i en grøn karriere. Hjemmesiden er enkel og kan bruges både på pc, smartphone og tablet.

Se gennemgang af hjemmesiden samt messe-materialet på denne lille teaser film Danske Anlægsgartnere har lavet (Teaserfilmen: https://vimeo.com/508369491 ).

Det fysiske messe-materialer kan du altid låne af sekretariatet ved at kontakte Tina Schønemann på ts@dag.dk