Vær klar til pesticidkontrolbesøg fra Miljø- og Fødevareministeriet

09-03-2022

Vi har fået flere henvendelser om at der p.t. kommer uanmeldt kontrolbesøg fra Miljø- og Fødevareministeriet til anlægsgartnervirksomheder. Vi vil for god ordens skyld pointere at denne type besøg er i overensstemmelse med reglerne for myndighedsbesøg, så tag godt imod dem hvis de kommer til jeres virksomhed.

Vigtige tips til, hvad de spørger efter og hvordan I forbereder jer på besøget.

  1. Ryd op og fjern de gamle midler, så I kun har lovlige pesticider med det rigtige registreringsnummer stående i kemirummet. Tjek midlerne HER.
  2. Tjek, at sprøjtejournalerne fra de sidste 3 år er udfyldt korrekt. Her er en sprøjtejournal-skabelon for anlægsgartnere HER.
  3. Husk, at pesticider kun må udbringes af uddannede sprøjteførere og at man skal have opdateringskurser hvert 4. år. Find kurser i marts måned nedenfor (OBS! Listen nedenfor er ikke udtømmende, og der er evt. kurser på andre uddannelsesinstitutioner).
  4. Vær opmærksom på, at sprøjteførere skal være autoriseret i MAB for både at bruge og købe pesticider. Se mere HER.
  5. I skal gøre rede for syn af sprøjter (over 25 liter) og hvor I påfylder og vasker sprøjter.
  6. Fortæl jeres medarbejdere, at det kun er den sprøjteansvarlige der kan svare og at de skal henvise til rette person, når de kommer på besøg.

Sprøjteopdatering for anlægsgartnere

AMU SYD

AMU-Fyn

Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Roskilde Tekniske Skole

Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner  20. marts 2022 – link https://kurser.rts.dk/opfoelgningskursus-sproejtecertifikat-anlaegsgartner

Hvis der måtte være tvivl om virksomheden overholder kravene til miljø i virksomheden, så tag kontakt til DAGs Miljøkonsulent Bente Mortensen som kan rådgive om det uanmeldte besøg. Ring hellere en gang for meget end for lidt, da man kan risikere at blive politianmeldt, hvis tingene ikke er i orden, og bøderne starter på 10.000 kr.