MILJØ & ARBEJDSMILJØ: Vejledning om S1 sprøjtecertifikat og høringssvar

03-06-2020

Miljøstyrelsen er i gang med at udarbejde en ny Vejledning for S1 sprøjtecertifikat, der kommer til at bestå af en generel og en branchespecifik del med 2 sæt tilhørende prøver.

Vejledningen har været sendt i høring. Flere høringsparter (inkl. DAG) peger på, at to sæt af sprøjtecertifikat prøver ikke anses for at være tilstrækkeligt til både landbrug, skovbrug, frugtavl, planteskoler, anlægsgartneri osv.. Miljøstyrelsen er enig i denne betragtning og at beslutningen om at udarbejde to sæt, skal ses som et første skridt for at komme i gang med digitale prøver.

Danske Anlægsgartnere anbefaler stærkt, at både undervisning og prøveafholdelse for anlægsgartnere, der skal erhverve et S1 certifikat, bliver branchespecifikke, da der er stor forskel på at udbringe pesticider på en mark og i grønne anlæg og har argumenteret for dette i høringssvaret.

Miljøstyrelsen svarer: Undervisningen, der ligger til grund for den almene prøve, behandler almene emner, men det forhindrer ikke underviseren i at hente eksempler og cases fra den branche, som kursisten arbejder i.

De høringssvar, der bliver medtaget i Vejledningen vil fremgå af en endelig version af vejledningen, der bliver udarbejdet, når pilotåret for sprøjtecertifikatet er afsluttet i december 2020.

Miljøstyrelsen overvejer i løbet af 2021 at gennemføre en evaluering af hele sprøjtecertifikatuddannelsen med inddragelse af erhvervet og andre interessenter.

Se DAGs høringssvar HER
Se MST svar til DAG HER