Vigtig information om efterårets Kredsgeneralforsamlinger og Landsgeneralforsamlingen 2021

13-10-2020

Det har gennem mange år været en fast tradition, at der afholdes generalforsamlinger i DAGs kredse i november måned. På grund af Covid-19 og situationen med høje smittetal anbefales det af sundhedsmyndighederne, at der kun afholdes fysiske møder, hvis det er absolut nødvendigt.

Kredsgeneralforsamlinger

Kredsbestyrelserne i København, Jylland og Storebælts Kreds har derfor med baggrund i disse anbefalinger besluttet at aflyse kredsgeneralforsamlingerne i år.
Kredsbestyrelserne vil afholde en ”kort papir generalforsamling” hvor regnskab m.m. godkendes.

Landsgeneralforsamlingen 

DAGs hovedbestyrelse har ligeledes besluttet at aflyse hele Landsgeneralforsamlingen januar 2021, da det ikke vil være forsvarligt i henhold til anbefalingerne.

Landsformand Søren Sømod vil dog levere formandsberetningen mundtligt i en videobaseret form, mens udvalgene vil aflægge beretning på skrift. Alle medlemmer vil modtage yderligere information i løbet af næste uge.

Ovenstående beslutninger har ikke været lette at tage, og er truffet med baggrund i myndighedernes anbefalinger og et ønske om ikke at udsætte DAGs medlemmer for smitterisiko.

For spørgsmål kan der tages kontakt til respektive kredsformænd og/eller DAGs direktør.

Med venlig hilsen

Direktør Michael Petersen
Tlf.: 40581416
E-mail: mp@dag.dk

Jysk Kreds:
Kredsformand Peter Møller Jensen
Tlf.: 98140858
E-mail: peter@guganlaeg.dk

Københavns Kreds:
Kredsformand Marco Kjærgaard
Tlf.: 2444809
E-mail: marco@ka-gartner.dk

Storebælts Kreds:
Kredsformand Jakob Kristensen
Tlf.: 42126701
E-mail: jk@groenvaekst.dk