Vinterhjemsendelse: Den store guide

21-08-2023

Vi har samlet 6 spørgsmål og svar – der kan klæde dig på, hvis/når du skal vinteropsige eller vinterhjemsende.

1: Skal medarbejderen vinterhjemsendes eller vinteropsiges?

Det første, du skal være opmærksom på er, om du ønsker at vinterhjemsende jf. § 61 i Anlægsgartneroverenskomsten (§ 51 i overenskomst for Golfbaner), eller om du ønsker at vinteropsige medarbejderen jf. § 55 i Anlægsgartneroverenskomsten (§ 45 i overenskomst for Golfbaner).

Hvis medarbejderen bliver opsagt, skal medarbejderen have sit opsigelsesvarsel, og ansættelsen vil ophøre. Du har derfor som udgangspunkt ikke pligt til at genansætte medarbejderen igen, når det bliver forår (se dog undtagelserne under punkt. 6). Vælger du alligevel at genansætte medarbejderen, og dette sker inden for 4 måneder (6 måneder på overenskomst for Golfbaner) efter fratrædelsen, så genindtræder medarbejderen i den anciennitet medarbejderen havde på fratrædelsestidspunktet.

2: Skal der betales G-dage?

Ja, der skal betales G-dage både ved vinterhjemsendelse og ved vinteropsigelse, hvis medarbejderen i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage G-dage. Dvs. at medarbejderen er medlem af en A-kasse, står til rådighed for arbejdsmarkedet og inden for de sidste 4 uger mindst har arbejdet 74 timer.

G-dagssatsen er 911 kr. pr. dag (2023 sats).

3: Hvilke forpligtigelser har medarbejderen under vinterhjemsendelsen?

Er medarbejderen hjemsendt, så består ansættelsesforholdet uforandret under hjemsendelsen, med den undtagelse at lønforpligtigelsen er suspenderet.

Hvis medarbejderen finder anden beskæftigelse under hjemsendelsen skal medarbejderen give dig besked, men behøver ikke at overholde sit opsigelsesvarsel.

4: Hvornår skal medarbejderen tilbydes at komme tilbage?

Efter 3 måneders vinterhjemsendelse skal medarbejderen have besked om, hvor lang tid hjemsendelsen skønnes at vare, og hvornår medarbejderen skønnes at skulle genoptage arbejdet indenfor den følgende måned.

5: Hvad sker der, hvis jeg ikke har mulighed for at tilbyde min medarbejder at komme tilbage?

Hvis ikke du har mulighed for at tilbyde din hjemsendte medarbejder beskæftigelse igen, så betragtes medarbejderen som opsagt, og du skal udbetale en godtgørelse svarende til den løn, medarbejderen ville have haft ret til i en opsigelsesperiode.

Medarbejderen vil herefter ikke længere være ansat.

6: Har jeg særligt beskyttede medarbejdere, jeg skal være opmærksom på?

Hvis du har særligt beskyttede medarbejdere fx gravide og barslende (også mænd), tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og flexjobbere opfordrer vi til, at du altid kontakter DAG’s jurister for konkret rådgivning.

Denne tekst kan ikke erstatte konkret juridisk rådgivning. Har du spørgsmål til håndteringen af dine vinterhjemsendte eller vinteropsagte medarbejdere, opfordres du derfor til at kontakte Danske Anlægsgartneres jurister.