Tredje succes i træk med DAGs netværksstrategi

18-02-2020

DAG har i flere år arbejdet strategisk på at skabe brede og solide partnerskaber, som kan løfte foreningens egne mål og visioner med langt større styrke end vi kunne alene. Den indsats har igen båret frugt med det netop indgåede samarbejde mellem Danske anlægsgartnere, Herlev Kommune, Roskilde Tekniske Skole og DAG-medlem OKNygaard, som sammen vil forvandle alle Herlev Kommunes skolegårde til grønne frirum med aktiv medskabelse fra eleverne, som i samme ombæring også vil stifte bekendtskab med anlægsgartnerfaget og senere vil kunne følge udviklingen i de anlæg, som de selv har været med til at skabe.

Ligesom ved DAGs allerede søsatte samarbejder (Green Cities og Det grønne partnerskab) er det også lykkedes at trække millionstøtte til Herlev-projektet, hvilket glæder direktør i Danske Anlægsgartnere, Michael Petersen.

”At både EU og store, danske fonde gang på gang er klar med flere millioner til vores initiativer er jo en blåstempling af Danske Anlægsgartneres dagsorden og vores arbejde for at gøre projekterne konkrete og ikke bare en løs snak og en folder. Og forhåbentligt bliver den såkaldte ”Herlev-model” så stor en succes, at vi på sigt kan udbrede konceptet til andre kommuner.”

(LÆS HELE HERLEV BLADETS ARTIKEL OM DET NYE SAMARBEJDE HER)

Han forklarer desuden, at de seneste års erfaring er, at det tager lang tid at få handlekraftige partnerskaber stablet på benene på tværs af organisationer og faggrænser, men understreger, at det absolut er indsatsen værd.

”Vi er ofte initiativtager og primus motor på disse projekter, og det vælger vi aktivt at være fordi, at vi med andre faggrupper, organisationer og sekretariater i ryggen har langt mere gennemslagskraft, end vi har som enlig brancheforening. Derfor vil vi fortsætte med at arbejde for at skabe netværk, som trækker flere unge til faget, øger opmærksomheden på den store værdi, som anlægsgartnernes grønne arbejde skaber samt – naturligvis – får anlagt nogle flere grønne anlæg og skabt mere bynatur herhjemme,” forklarer Michael Petersen.