Udvidelse af flekstidsordningen

01-04-2020

DAG har indgået aftale om udvidelse af flekstidsordningen således, at hvis det normale arbejde i hverdage ikke kan udføres pg.a. børnepasningsproblemer, kan det nu udføres i weekender og på søgnehelligdage, uden at det medfører krav om tillægsbetaling.

Dette er en mulighed, der naturligvis skal være betinget af, at både arbejdsgiver og medarbejder er indstillet på det.

Se aftale-protokollatet HER.