Golfsektionen

Danske Anlægsgartnere forhandler også overenskomst for personale på golfbaner.

Vi rådgiver danske golfklubber i arbejdsgiverspørgsmål, idet vi er arbejdsgiverpart i overenskomsten på området.

Som medlem af Golfens Arbejdsgivere, tilsluttes man en landsoverenskomst, som forhandles med 3F. Medlemskabet indebærer rådgivning i spørgsmål og bistand i sager vedrørende overenskomst og ansættelsesret og yder hjælp til løsning af fagretlige sager.

Medlemskabet giver ret til service i personalespørgsmål og arbejdsmiljø.

Der orienteres løbende om nye arbejdsmarkedsregler og arbejdsmiljø i “Nyhedsbrevet”.