Eksempler

Her kan du se nogle eksempler på, hvordan formularen bruges til at værdisætte træer:

Tilia cordata (småbladet lind)
Solitært træ på en lille ø i et skævt vejkryds med vejbelægninger rundt om og chaussésten op til træet. Rødderne løfter belægningen og kan næppe brede sig yderligere. Der er flere døde kviste.
Træet blev værdisat efter VAT 03 og stammeomkredsen øget med beskedne 8 cm på 16 år. Dette indikerer at træet ikke har optimal vækst. Aldersfaktoren er aktiveret (siden VAT 03). Synlighed og arkitektur trækker placeringsfaktoren op, men værdisætningen er samlet set faldet lidt siden 2003.
Se udfyldt formular til værdisætning
Pinus nigra (sortfyr)
Solitært træ placeret i grusbelægning i baghave ved Københavns Universitet. Træet er generelt sundt og med en god placering. Samtidig har træet mange leveår tilbage. Derfor har træet fået en relativt høj værdisætning.
Bemærk at det nye træs stammeomfang er 22,5 cm da prisen her er baseret på størrelsen 20-25 cm.
Se udfyldt formular til værdisætning
Aesculus hippocastanum (hestekastanje)
Træ placeret i en randbeplantning, der afgrænser en stor baghave mod en stærkt trafikeret indfaldsvej. Træet er det mest markante og største og har derfor en høj placeringsfaktor. Træet har flere store beskæringssår og tilbagevendende angreb af minérmøl. Roden kan desuden være belastet af meget kort afstand til en betonmur mod gaden. Det udløser en relativt lav sundhedsfaktor.
Sammen med træets usikre, men høje alder, betyder det at restlevetiden nok er kort, især på grund af sikkerhedshensyn.
Se udfyldt formular til værdisætning