Lønfaktor

Vejledende udregningsmetode for, hvad en overenskomstansat timelønnet koster i årlig drift.

Skemaet er en vejledende udregningsmetode for, hvad en overenskomstansat timelønnet koster i årlig drift. Vær dog opmærksom på, at skemaet ikke tager højde for de variable omkostninger som for eksempel sygedage, forsikringspræmier, AUB og ledighedsdage. Andre faktorer, så som slitage på arbejdstøj og materiel kan vælges indregnet i kalkulen. Om muligt bør virksomheden selv lægge regnestykket ind på et regneark, hvorefter kendte udgiftsstigninger samt virksomhedens egne kalkulerede kan lægges ind.

Se Lønfaktor (lønomkostninger)

Lønfaktorskema 2018

 

Ny lønfaktorskema  er på vej.