Kontingent

Kontingentets størrelse afhænger af en række forhold som medlemstype og virksomhedens størrelse. Få et overblik her.

Nye medlemmer har et indslusningskontingent på 6.000 kr. første år.

Medlemmer uden ansatte har et fast kontingent på 6.000 kroner om året, da de ikke trækker på arbejdsgiverdelen.

Arbejdsgiver- og brancheforening:

Efter et års medlemsskab betales:

Grundkontingentet er 8.640 kr. årligt. De opkræves kvartalsvis bagud med 2.160 kr. pr. gang.

Omsætningskontingentet på 3 promille, dog 2,5 promille for omsætning over 15 mio. kr. Er omsætningen under kr. 750.000 beregnes der ikke omsætningskontingent. Det årlige kontingent har et loft på kr. 71.760 eller kr. 80.400 kr. når grundkontingentet lægges til.

Ankenævnsbidrag på kr. 1.600 pr. år. Medlemmer uden ansatte er undtagen.

Markedsføringskontingent som fastsættes af den enkelte kreds – København & Nordsjælland: kr. 1.400 pr. år, Syd – og Vest Sjælland: kr. 1.200,- pr. år, Jylland og Fyn: kr. 1.200,- pr. år.

Brancheforening:

Efter et års medlemsskab betales:

Grundkontingentet er 8.640 kr. årligt. De opkræves kvartalsvis bagud med 2.160 kr. pr. gang.

Omsætningskontingentet på 2 promille. Er omsætningen under kr. 750.000 beregnes der ikke omsætningskontingent. Det årlige kontingent har et loft på kr. 71.760 eller kr. 80.400 kr. når grundkontingentet lægges til.

Ankenævnsbidrag på kr. 1.600 pr. år. Medlemmer uden ansatte er undtagen.

Promillerne beregnes af omsætningen i det senest afsluttede regnskabsår. En gang årligt indberettes omsætningen på dag.dk. Omsætningskontingentet opkræves kvartalsvis bagud. Til alle beløb undtagen ankenævnsbidraget tillægges moms.