Kontingent

Kontingentets størrelse afhænger af en række forhold som medlemstype og virksomhedens størrelse. Få et overblik her.

Nye medlemmer har et indslusningskontingent på kr. 7.500 incl. moms det første år.

Medlemmer uden ansatte har et fast kontingent på  kr. 7.500 incl. moms om året, da de ikke trækker på arbejdsgiverdelen.

Arbejdsgiver- og brancheforening:

Efter et års medlemsskab betales:

Grundkontingentet er 8.640 kr. årligt. De opkræves kvartalsvis bagud med 2.160 kr. pr. gang.

Omsætningskontingentet på 3 promille for omsætning op til 15.000.000 kr. Omsætning på 15.000.000 kr. og mere, bliver der opkrævet 2,5 promille af beløbet over de 15.000.000 kr.

Er omsætning under kr. 750.000, beregnes der ikke omsætningskontingent. Det årlige kontingent har et loft på kr. 71.760 eller kr. 80.400 når grundkontingentet lægges til.

Ankenævnsbidrag på kr. 1.600 pr. år. Medlemmer uden ansatte er undtaget.

Markedsføringskontingent er henholdsvis:

Københavns Kreds kr. 1400 pr. år.

Storbælts Kreds kr. 1400 pr. år.

Jysk Kreds  kr. 1200 pr. år

 

Eksempel ved en omsætning på:

  • 1,5 mio. vil kontingentet være fra kr. 3.985,- pr. kvartal (excl. moms)
  • 4,0 mio. vil kontingentet være fra kr. 5.860,- pr. kvartal (excl. moms)
  • 10,0 mio. vil kontingentet være fra kr. 10.360,- pr. kvartal (excl. moms)
Brancheforening (uden overenskomst/rådgivning herom):

Efter et års medlemskab betales:

Grundkontingentet er 8.640 kr. årligt. De opkræves kvartalsvis bagud med 2.160 kr. pr. gang.

Omsætningskontingentet på 2 promille. Er omsætningen under kr. 750.000 beregnes der ikke omsætningskontingent. Det årlige kontingent har et loft på kr. 71.760 eller kr. 80.400 kr. når grundkontingentet lægges til.

 

Eksempel ved en omsætning på:

  • 1,5 mio. vil kontingentet være fra kr. 2.910,- pr. kvartal (excl. moms)
  • 4,0 mio. vil kontingentet være fra kr. 4.160,- pr. kvartal (excl. moms)
  • 10,0 mio. vil kontingentet være fra kr. 7.160,- pr. kvartal (excl. moms)

 

 

Promillerne beregnes af omsætningen i det seneste afsluttede regnskabår. En gang årligt indberettes omsætningen til DAG, via den mail I modtager i løbet af foråret.

Omsætningskontingentet opkræves kvartalsvis bagud. Til alle beløb undtagen ankenævnsbidraget tillægges moms.