Tilskud til Trailerkort

Fonden giver tilskud til erhvervelse af trailerkort (BE-kørekort). Kompetencefonden yder et tilskud op til kr. 5.000 til dækning af udgifterne til erhvervelse af trailerkortet, dog ikke udgifter forbundet med udarbejdelse af lægeerklæring. Fonden giver desuden et tilskud til lønnen på kr. 70 pr. time, hvis undervisningen foregår i arbejdstiden. Trailerkortet kan erhverves på private køreskoler.

OBS! Medarbejdere der er ansat under overenskomst mellem 3F og Danske Anlægsgartnere samt voksenlærlinge kan få tilskud til trailerkort fra kompetencefonden, hvis de er oprettet korrekt med fuld pension hos Pensiondanmark. For at være ”voksenlærling” skal lærlingen være fyldt 25 år, når de begynder på deres uddannelse. Øvrige elever (under 25 år) kan således ikke få tilskud.

I søger om tilskud til trailerkort ved at logge ind og udfylde en ansøgning på https://www.pension.dk/virksomhed/services/artikler/kurser-med-tilskud/

I skal udfylde ansøgningen således:

  • Kursus: Trailerkort
  • Uddannelsessted: Egen virksomhed
  • Varighed: [Antal timer]
  • Deltagerbetaling: [Angiv fakturabeløb fra kørelærer op til 5.000 kr.]

Når I har udfyldt og godkendt ansøgningen på hjemmesiden, skal I sende en kopi af fakturaen fra kørelæreren med krypteret mail til sikkermail@pension.dk. Skriv i emnefeltet: “Faktura kørelærer” og elevens navn.