Krav om nøgletal

En bygherre kan ikke kræve, at en anlægsgartner afleverer nøgletal.

I henhold til Bekendtgørelse nr. 241 om nøgletal for statsbyggerier mv. skal bygherren fra den 1. maj 2008 stille krav om at bruge Nøgletal fra Byggeriets Evaluerings Center til udvælgelse af entreprenører.

Danske Anlægsgartnere er blevet fritaget for at skulle aflevere nøgletal jf. vedhæftede skrivelse fra Erhvervs- og Boligstyrelsen 14. april 2004. Bekendtgørelse nr. 241 erstattet i denne forbindelse den tidligere Bekendtgørelse nr. 1135.

Så hvis I skulle blive mødt med krav om at aflevere nøgletal i en prækvalifikation, vil jeg anbefale, at skriver, at I er fritaget jf. vedhæftede brev.

Se dokument