Kredsbestyrelser

Foreningen er opdelt på landsplan i 4 kredse. En gang om året i slutningen af januar afholder en af kredsene Landsgeneralforsamling, hvor alle medlemmer er velkomne til at deltage.

Fordelingen af formænd i kredsene ser således ud:

København & Nordsjællands kreds:

Søren  Sømod
Tlf.: 40136376
E-mail: soren@sorensomod.dk

Sydsjællands kreds:
Anette Vistisen
Tlf.: 40378054
E-mail: anette@heinovistisen.dk

Fyns kreds:
Morten Sparvath
Tlf.: 21264024
E-mail: info@anlaegsgartnersparvath.dk

Jysk kreds:
Peter Østergaard Jørgensen
Tlf.: 25236500
E-mail: peter@holmen-anlaeg.dk