5 spørgsmål forudsiger risiko for ulykker

24-01-2018

Jo flere problemer med sikkerhedsklimaet en virksomhed har, jo større er risikoen for, at der sker en arbejdsulykke. Har man bare et problem, fordobler det risikoen for en ulykke, viser ny forskning.

Ledelsens engagement er vigtig

“Den største enkeltfaktor for sikkerhedsklimaet er ledelsens engagement, både mellemledere og topledelse. Det viser både denne undersøgelse og tidligere forskning på området,” fortæller Jeppe Ajslev, forsker ved det Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsens 5 spørgsmål

De 5 spørgsmål om sikkerhedsklima i undersøgelsen var:
Er du enig eller uenig i følgende udsagn om sikkerhed på din arbejdsplads?

  1. Jeg får den nødvendige vejledning og instruktion i sikker udførelse af arbejdet
  2. Ledelsen opmuntrer med­arbejderne til at arbejde sikkert, selv når arbejdsplanen er stram
  3. Ledelsen inddrager med­arbejderne i beslutninger vedrørende sikkerhed.
  4. Vi hjælper hinanden med at arbejde sikkert, selv når arbejdsplanen er stram
  5. Vi mener, at mindre ulykker er en normal del af det daglige arbejde.

Læs mere her: http://mitarbejdsmiljo.dk/artikler/5-spoergsmaal-kan-forudsige-risikoen-ulykker?utm_campaign=Besk%C3%A6ftigelsesministeren%3A%20Arbejdsmilj%C3%B8et%20i%20Danmark%20skal%20blive%20bedre%20%7C%205%20sp%C3%B8rgsm%C3%A5l%20kan%20forudsige%20risikoen%20for%20ulykker&utm_medium=newsletter&utm_source=Nyhedsbrevet%20Arbejdsmilj%C3%B8