Aarhus Kommune dropper ulovlig konkurrence om private kunder

04-07-2018

Aarhus Kommune har nu opgivet at markedsføre og levere ydelser til private på kommunens hjemmeside. Det sker efter en henvendelse fra SMVdanmark og Danske Anlægsgartnere.

Som udgangspunkt må kommuner ikke drive erhvervsvirksomhed, heller ikke indenfor håndværk. Men ifølge kommunalfuldmagten har kommunerne en begrænset adgang til at tilbyde ydelser udført på det private marked. Forudsætningen er, at der er tale om en tilfældig opstået, ikke planlagt midlertidig overskudskapacitet, som afsættes til markedspriser. Herudover skal det medtages i vurderingen, om opgaven kan varetages af private udbydere.

Oplever du offentligt opgavetyveri?

SMVdanmark oplever løbende eksempler på, at kommuner er på kanten af reglerne og arbejder i konkurrence med private virksomheder. Kun i få tilfælde er kommunerne så hurtige til at rette op på situationen som Aarhus Kommune. Kontakt Danske Anlægsgartneres sekretariat eller SMVdanmark, hvis du har mistanke om, at en kommune elle randen offentlig institution tilbyder ydelser i konkurrence med din egen eller andre private virksomheder.

HELE HISTORIEN:

”Totalløsninger med mange fordele. En servicepakke er en skræddersyet løsning, der sammensættes præcis efter kundens ønsker”. Ikke en tekst, man forventer at finde på en kommunal hjemmeside, og hos Danske Anlægsgartnere spærrede man da også øjnene noget op, da et medlem sendte et link til teksten på Aarhus Kommunes hjemmeside. Mistanken var, at Aarhus Kommunes tilbud om ’Servicepakker’ var i direkte konkurrence med bl.a. Danske Anlægsgartneres medlemmer – blot med skattekroner i ryggen.

”Vi glæder os over, at Aarhus Kommune straks efter vores henvendelse har fjernet markedsføringsteksterne fra sin hjemmeside. Kommunen tilbød helt sædvanlige ydelser, som private virksomheder udfører og lever af. Hver gang en kommune udfører disse arbejder for private, mister kommunens virksomheder en opgave og en indtjening, og derfor er det positivt, at Aarhus Kommune efter vores henvendelse har været så hurtige til at rette op på en meget uheldig situation”, siger Peter Andersen, chefjurist i SMVdanmark.

På sin hjemmeside tilbød Aarhus Kommune en lang række ydelser leveret til private og boligforeninger, lige fra autoreparation, anlægsgartnerarbejde, tømrerarbejde, skilte til vintertjeneste og andet. Kommunalfuldmagtens regelsæt forhindrer kommuner i at konkurrere med private virksomheder, og kommunen har ladet mistanken om, at den praksis var i strid med kommunalfuldmagten, komme virksomhederne til gode. I praksis har kommunen nu ændret praksis og fjernet markedsføringen af ydelserne fra sin hjemmeside.

Danske Anlægsgartnere råbte ”Vagt i gevær”  

Danske Anlægsgartnere er medlem af SMVdanmark og fik den første mistanke om, at Aarhus Kommunes tilbud til private var i strid med kommunalfuldmagten. Derefter gik det stærkt, fortæller direktør Michael Petersen:

”Belært af erfaring fra tidligere forløb med kommunalt opgavetyveri rettede vi hurtigt henvendelse til SMVdanmarks chefjurist Peter Andersen, da vi fik konkrete beviser for, at Aarhus kommune gik i direkte skattefinansieret konkurrence på vores område”, siger han.

Tidligere har kommuner været meget sene til at få fingrene op af kagedåsen igen – selv efter at SMVdanmarks jurister har peget på problemet. Men Michael Petersens roser Aarhus Kommune for at rette fejlen så snart, den blev opdaget.

”Samspillet med SMVdanmark og specielt Peter Andersen var upåklageligt, og Aarhus Kommune var hurtige til at ændre procedurer. At vi fik stoppet den unfair konkurrence fra kommunen kan i høj grad tillægges den hurtige indsats og handlekraft, Peter viste efter vores henvendelse, men også Aarhus Kommune skal have ros for at udvise rettidig omhu hurtigt efter, vi henvendte os”, siger Danske Anlægsgartneres direktør Michael Petersen.

Klarere regler skal bremse opgavetyveri

SMVdanmarks jurister oplever desværre løbende eksempler på, at kommuner fx overtræder kommunalfuldmagten og dermed begår ’opgavetyveri’ fra private virksomheder. Men også i andre situationer, fx ved kommunale kontrolbud, løser kommuner opgaver til priser, der ligger under markedets.

”Det er selvfølgelig nemt at udkonkurrere private virksomheder, når man har skattekroner i ryggen. Vi har derfor presset politisk på for nye og klarere regler for, hvad en kommune må og ikke må. Meget tyder på, at vi omsider får regler, der er nemmere for især kommunerne at forstå og efterleve”, siger chefjurist Peter Andersen.

Sagen kort:

Danske Anlægsgartnere opdagede i foråret 2018, at Aarhus Kommune udbød servicepakker i konkurrence med private. Efter henvendelse fra DAG gjorde SMVdanmark kommunen opmærksom på, at dens praksis kunne være i strid med kommunalfuldmagten. Aarhus Kommune meddelte kort efter, at den havde bragt forholdet i orden og ikke længere udbød se omtalte ”servicepakker” til private og fx boligforeninger.

For flere oplysninger – kontakt SMVdanmarks kommunikationschef Frederik Faurby.

T +45 32 63 03 35
M +45 51 34 43 77
Twitter: @ffaurby