Alternativer til glyphosatmidler mod ukrudt på befæstede arealer

20-12-2022

De nye regler fra juli 2022 om forbud mod brug af glyphosat-holdige pesticider på befæstede og stærkt permeable belægninger betyder, at det ikke vil være tilladt at anvende disse ved udgangen af 2023.

Se link til reglerne HER.

Men hvilke midler kan så anvendes?

Der findes i dag kun få alternativer og alle er kontaktmidler, hvor aktivstoffet er enten eddikesyre eller perlargonsyre, se oversigt HER.