Standard forbehold

Danske Anlægsgartneres og Håndværksrådets standardforbehold er udarbejdet for at supplere bestemmelserne i AB92.  Og er begge godkendt af Boligministeriet.

Som hovedregel bør standardforbeholdene kun tages, hvor parterne er enige om at bruge AB92.

Danske anlægsgartneres faglige standard forbehold:  Se dokument

Håndværksrådets standardforbehold:  Se dokument