Anlægsgartnerassistentuddannelsen er nedlagt.

26-07-2017

Pr. 1. juli er Trin 1 anlægsgartnerassistent nedlagt. Fremover vil det kun være muligt at uddanne sig til hele uddannelsen. Men en anlægsgartnervirksomhed kan som hidtil indgå korte uddannelsesaftaler med en elev, hvor aftalen som minimum omfatter en praktikperiode og en skoleperiode på hovedforløbet.

Kontakt DAGs uddannelseskonsulent Annette Esbjerg Jensen på aej@dag.dk eller 93882168, hvis du har nogle spørgsmål.