Arbejdet i LUU skrider frem

03-05-2017

De Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) på hver af de fem skoler bag landets anlgæsgartneruddannelser rådgiver skolen i spørgsmål, der vedrører de uddannelser, der er omfattet af udvalgets virksomhedsområde, og virker for samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked.

I udvalget sidder skolens repræsentanter og lige mange fra arbejdsgiversiden (DAG) og arbejdstagersiden (3F).

For at finde fælles fodslag til udvalgsmøderne, mødtes DAGs repræsentanter til seminar den 24. marts 2017.

Formålet med seminaret var blandt andet muligheden for at drøfte, hvordan vi kan udveksle gode ideer til gavn for uddannelsen, og hvordan vi eksempelvis sikrer flere elevpladser i anlægsgartnervirksomheder og færre skolepraktikelever.

De tre temaer

På seminaret blev vi enige om at arbejde videre med tre temaer i de lokale uddannelsesudvalg. Kort fortalt omhandler det følgende:

 • Trepartssamtaler:
  Indførelse af en samtale mellem elev, virksomhed og skole, mens eleven går på hovedforløbet. Vi vil arbejde efter modellen på Vilvorde, som har haft denne praksis gennem længere tid.
 • Branchens behov i uddannelsen:
  Arbejde på at koncentrere skoleperioderne til ydersæsonen for branchen. Arbejde på at uddannelsen i højere grad bliver mere modulopbygget. EUD samles med AMU. Lærernes spidskompetencer ønsker vi delt på tværs af skolerne, sådan at flere elever får glæde af deres viden.
 • Opkvalificering af lærere:
  Alle lærere skal i praktik i en virksomhed 1 til 2 dage om året for at være up to date med, hvad der sker i branchen.

Vi har aftalt at følge konkret og handlingsorienteret op på alle tre temaer i starten af 2018.

Deltagere og medlemmer af de Lokale Uddannelsesudvalg :

 • Jeppe Østergaard – Sandmosen
 • Kurt Thomsen – Sandmosen
 • Mikkel Krogstrup – Sandmosen
 • Dan Nygaard – Sandmosen
 • Claus Hahne – JU
 • Lau Knudsen – JU
 • Jakob Mikkelmann – Kold College
 • Ib Ellergaard – Kold College
 • Anette Vistisen – Selandia
 • Anders Møller – Selandia
 • Morten Sparvath – Selandia
 • Uve Jessen – Vilvorde
 • Robert Hein – Vilvorde

Øvrige deltagere i seminaret:

 • Dorte Kulle – Håndværksrådet
 • Annette Esbjerg – DAG