Arbejdskraften blev betragtet som indlejret – også selvom der var en gyldig entreprisekontrakt

01-02-2023

I en afgørelse ved arbejdsretten fra december 2022 fandt dommeren, at en planteskole skulle betale bod, fordi arbejdskraften på planteskolen, reelt havde planteskolen som arbejdsgiver, selvom medarbejderne var ansat i en entreprenørvirksomhed, som planteskolen havde indgået entreprisekontrakt med.

Sagen illustrerer problemstillingen om, at der er strenge krav til realiteten af en entrepriseaftale. Ligeledes viser det vigtigheden af, at de medarbejdere, der udfører entreprenørens opgaver, også skal være under dennes ledelse og instruktionsbeføjelser for, at entrepriseaftalen kan opretholdes i arbejdsretlig sammenhæng.

I denne sag kunne 3F føre bevis for, at den reelle instruktionsbeføjelse lå hos planteskolen og ikke hos entreprenøren.

Planteskolen havde overenskomst og da retten vurderede, at forholdet i realiteten svarede til et vikarforhold, havde medarbejderne krav på aflønning efter planteskolens overenskomst, selvom entreprenørvirksomheden, som medarbejderne var ansat i, ikke havde overenskomst.

Retten fastsatte boden til 3 millioner kr. ud fra en skønsmæssig vurdering af, hvad besparelsen for planteskolen havde været ved at få arbejdskraften gennem en entrepriseaftale frem for ved at indlejre medarbejderne som vikarer.

Sagen er et eksempel på, hvor påpasselig man bør være, når man indgår aftale om underentreprise. Hvis man ønsker at lede og fordele arbejdet skal man enten selv ansætte eller lave en aftale om vikararbejde.

Hvis du overvejer at indgå en entreprisekontrakt eller beskæftige en vikar, så kontakt juristerne hos DAG omkring det arbejdsretlige.