ARBEJDSMILJØ: 18 forslag til forbedret arbejdsmiljøindsats

03-10-2018

Regeringens ekspertudvalg om arbejdsmiljø har afleveret 18 anbefalinger til en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats. Dette arbejde vil DAG følge, understreger miljøkonsulent Bente Mortensen.

“Hvordan de overordnede forslag kommer til at tilgodese anlægsgartnerbranchen vil DAG undersøge nærmere på den kommende tid,” siger Bente Mortensen og fortsætter: “Vi vil være sikre på, at branchens udfordringer bliver hørt og medtaget, når fx målsætninger for branchen skal sættes i Arbejdsmiljørådet på baggrund af input fra arbejdsmarkedets parter.”

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen nedsatte sidste år et ekspertudvalg, der nu er kommet med deres bud på et ny og forbedret arbejdsmiljøindsats i form af 18 anbefalinger.

“Desværre kan vi se, at stadig flere ansatte overbelastes fysisk og psykisk, og det er en uacceptabel udvikling. Derfor har jeg set meget frem til at modtage udvalgets anbefalinger til, hvordan vi alle i fællesskab kan forbedre arbejdsmiljøet ude på landets arbejdspladser,” udtaler ministeren.

Anbefalingerne har fokus på, at arbejdsmiljøindsatsen i højere grad skal tage udgangspunkt i de enkelte arbejdspladser og deres udfordringer med arbejdsmiljøet. Der anbefales også en mere målrettet arbejdsmiljøindsats mod de arbejdspladser, der har størst risiko for problemer, skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Ekspertudvalget anbefaler desuden, at Arbejdstilsynet skal kunne tilbyde mere vejledning og indgå forpligtende aftaler med virksomheder, der vil arbejde for et bedre arbejdsmiljø – og ikke alene fokusere på påbud. Derudover skal arbejdsmiljøreglerne være mere tilgængelige og forståelige for virksomhederne, ligesom det anbefales, at regeringen og arbejdsmarkedets parter fastsætter fælles mål for arbejdsmiljøet.

Se alle de 18 anbefalinger her.