ARBEJDSMILJØ: Arbejdsmiljøopdateringskursus 21. marts

23-01-2019

Praktiske oplysninger

 Sted: Magnoliavej 2-4, 5250 Odense SV

Pris: 775 kr./person ekskl. moms.

Tilmelding senest 15. marts: Pr. e-mail til ts@dag.dk, eller på tlf. 33 860 860.

Har du spørgsmål til kurset, kontakt DAG´s arbejdsmiljøkonsulent Bente Mortensen, tlf. 4119 8995.

 

Dagens program

8.00 Kaffe og brød

8.20 Velkomst og præsentation af dagens program.

Formand for DAG´s Miljøudvalg Marianne Larsen og Arbejdsmiljøkonsulent Bente Mortensen, DAG. 

8.30 Anmeldelse af arbejdsulykker og -skader – hvad får vi ud af det?

Tilsynschef Morten Vestergaard, Arbejdstilsynet.

Mange af DAGs medlemmer anmelder arbejdsulykker, der opstår hos medarbejderne – både store og små. Anlægsgartnervirksomhederne oplever samtidig, at de bliver ”straffet” for at overholde lovgivningen med ekstra besøg fra Arbejdstilsynet og problemer med statistikken, når der skal gives tilbud på opgaver.

Her får vi mulighed for at få en konstruktiv dialog med Arbejdstilsynet og høre om hvordan de arbejder og udvælger virksomheder samt hvad lovgivningen siger.

9.30 Nye regler for arbejdspladsbrugsanvisninger – hvad betyder det i praksis?

Casper Kyed og Theis Dalgaard, Bureau Veritas + Bente Mortensen, DAG.

Ny bekendtgørelse, som forventes vedtaget i januar giver mulighed for at arbejde med APB med mere vægt på processen end på produktet. Der er dog stadig krav til at APB´erne skal være opdaterede, kunne kontrolleres og være tilgængelige for målgruppenet m.m.
Her vil du også få information om den samarbejdsaftale, som DAG har indgået med Bureau Veritas for at gøre det lettere at anskaffe, opdatere og holde styr på sikkerhedsdatablade og APB´er.

10.30 Besøg af kemikaliekontrollen – hvad skal man være opmærksom på?

Miljøstyrelsen/Kemikaliekontrollen.

Kemikaliekontrollen har varslet, at de i 2019 vil have øget fokus på sprøjteplaner, og forventer derfor at besøge en række anlægsgartnervirksomheder for at kontrollere pesticider m.m., ligesom andre virksomheder inden for det grønne område.

  • Hvordan forbereder man sig på besøget?
  • Hvad er konsekvenserne, hvis man ikke overholder lovgivningen?
  • Hvilke pesticider er lovlige at bruge i grønne områder? Der er gråzoner og flere faldgrupper!
  • Hvordan er kravene til en vaskeplads og hvor gør man af vaskevandet på befæstede arealer?
  • Kan man lovligt have en sprøjterest stående i sprøjten til næste dag?
  • Præsentation af sprøjtejournal tilpasset anlægsgartnerbranchen.
  • Pesticider og LAR er en dårlig cocktail – hvad gør vi?

11.30 Frokost

12.15 Hvordan kan arbejdsmiljøarbejdet blive sjovere og mere effektivt?

Marianne de Montis, MONTIS Bæredygtig Forretningsudvikling.

De fleste ved jo godt, hvordan arbejdsmiljøreglerne er, men når der er travlhed, går mange på automatpilot og så kan det gå galt. Det er fint med instruktion, men det virker ikke altid i praksis. Derfor ser vi skader og ulykker, som kunne være undgået, men hvordan?

En løsning kunne være nudging, som er en metode, der tager udgangspunkt i den måde som folk opfører sig på og herfra prøver at ændre deres adfærd i en anden retning. Marianne de Montis vil give en kort introduktion om metoden nudging. Efterfølgende tager vi fat i nogle af de udfordringer, som I står med til dagligt. I får både inspiration og lejlighed til at finde ud af, hvordan de kan løses anderledes, sjovere og bedre i fremtiden.

 14.15 Kaffepause 

 14.30 Orientering om igangværende og fremtidige projekter.

Formand for Miljøudvalget Marianne Larsen og Bente Mortensen, DAG

15.00 Opsamling og afslutning