ARBEJDSMILJØ: Eksem giver stor risiko for jobskifte

23-05-2018

Hudsygdomme herunder eksem, er den mest hyppige erhvervssygdom hos anlægsgartnere.

I perioden 2011-2017 fik 18 anlægsgartnere således anderkendt hudsygdomme som en arbejdsskade. Det svarer til 25% af samtlige anderkendte erhvervssygdomme (75) i samme periode, men det faktiske problem kan være langt større. Data fra Arbejdsmarkedets Erhverssikring for branchekoden Landskabspleje.

Halvdelen af alle med arbejdsbetinget eksem må forlade deres job, og en tredjedel forlader arbejdsmarkedet helt. Det er vigtigt med hurtig indgriben, fortæller læge bag ny forskning, der  også viser, at ændrede arbejdsrutiner kan hjælpe.

Den hyppigste årsag til eksemen er såkaldt ’vådt arbejde’ – dvs. arbejde med hyppig håndvask eller våde hænder i længere tid eller handskebrug, men det kan også skyldes kontakt med planter eller kemiske stoffer.

Gå til lægen

Man skal gå til lægen med det samme. Her kan en test fastslå, om man har allergi over for nogle bestemte stoffer, og man kan påbegynde en behandling. Og så er det vigtigt at få kortlagt sit arbejdsmiljø, så man kan se, om der er nogle arbejdsrutiner, der kan ændres. Men hvis det ikke hjælper at ændre arbejdsrutinerne, kan man blive nødt til at skifte job. Ellers risikerer man, at tilstanden bliver kronisk, og man slet ikke kan arbejde, siger Tanja Korfitsen Carøe, der arbejder på Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital.