ARBEJDSMILJØ: Forskellige aktørers ansvar ved vejarbejde

07-06-2018

Arbejde i trafikken er et udsat job. For at mindske risikoen for, at arbejdere bliver påkørt af trafikanter, skal alle aktører leve op til hver deres ansvar. Det gælder både vejmyndigheden, bygherren, den projekterende og entreprenøren.

Ved vejarbejde er der to hensyn. På den ene side ønsker trafikmyndighederne at afvikle trafikken, og på den anden side ønsker Arbejdstilsynet at sikre, atvejarbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Derfor har Vejdirektoratet, blandt andet i samarbejde med Arbejdstilsynet, udviklet otte beskyttelsesmåder, der er egnet til forskellige vejarbejder og hastigheder.

Læs om ansvarsfordelingen i forbindelse med vejarbejde