ARBEJDSMILJØ: Kemisk risikovurdering – 1. juli bortfaldt kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger

02-07-2019

Ændrede regler træder i kraft d. 1. juli 2019, og her bortfalder kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger (APB’er), hvorefter fokus sættes på:

  • Instruktion og oplæring
  • Kemisk risikovurdering

Kemisk risikovurdering er ikke et nyt begreb, men har ofte været indarbejdet i arbejdspladsbrugsanvisningen.

Alle virksomheder, der arbejder med farlige stoffer og materialer, skal lave kemisk risikovurdering. Formålet med risikovurderingen er at kortlægge, hvor og hvordan medarbejderne kan blive udsat for farlige kemikalier, så virksomheden kan fjerne eller forebygge risikoen. Den skal altså skabe overblik over problemområder, arbejdsopgaver og stoffer, så virksomheden ved, hvor der skal sættes ind.

Risikovurderingerne skal være skriftlige, tilgængelige for de ansatte og skal mindst revideres hvert 3. år eller ved væsentlige ændringer i aktiviteterne – helt som Arbejdspladsvurderinger, APV.

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside og kom godt i gang med kemisk risikovurdering HER.

Her står bl.a. hvordan I kommer i gang med arbejdet og dokumentationen og arbejder med STOP-princippet: Substitution, Tekniske foranstaltninger, Organisatoriske foranstaltninger og Personlige værnemidler