ARBEJDSMILJØ: Kravet om arbejdsplads-brugsanvisninger (APB) ophæves, men…

03-04-2019

Fra den 1. juli 2019 skal virksomheder ikke længere udarbejde de skriftlige arbejdsmiljøbrugsanvisninger.

Men du skal stadig indhente leverandørbrugsanvisninger og når kravet om skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger bliver ophævet, vil der i stedet blive sat øget fokus på den kemiske risikovurdering, som arbejdspladserne skal lave. Den kemiske risikovurdering er en række ekstra forhold, der skal inddrages i APV-arbejdet, når der er farlig kemi på arbejdspladsen.

Samtidig vil der blive sat et øget fokus på oplæring og instruktion, fordi det i mange situationer er arbejdsgiverens manglende instruktion af medarbejderen i den konkrete arbejdssituation, der kan medføre et materielt arbejdsmiljøproblem.

DAG er i gang med at udarbejde et Faktaark, der beskriver, hvordan du lever op til den nye lovgivning.