ARBEJDSMILJØ: Lovforslag om ændring af lov om arbejdsmiljø

08-05-2019

Folketinget har førstebehandlet et lovforslag, der vil gøre det muligt for Arbejdstilsynet at erstatte det risikobaserede tilsyn (RT) med det helhedsorienterede tilsyn (HOT) i bygge- og anlægsbranchen.

Baggrunden er gode erfaringer med et forsøg med den nye tilsynsmetode i bygge- og anlægsbranchen.Loven forventes at træder i kraft den 1. juli 2019.

Læs lovforslaget her: http://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/l196/index.htm