ARBEJDSMILJØ: Mobbeofre har dobbelt så højt sygefravær

28-08-2018

Medarbejdere, der jævnligt oplever, at blive mobbet er langt oftere syge end de medarbejdere, der aldrig udsættes for mobning. Mobning kan nemlig medføre dårlig trivsel, øget sygefravær og helbredsproblemer.

Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Konklusionen er, at vi skal turde tage en diskussion af voksenmobningen på de danske arbejdspladser. Mere end hver 10. af os oplever det. Så det burde ikke være et tabu.

Forebyg mobning: 

Mobning kan forebygges med viden, dialog og en fælles handlingsplan

  1. Fælles indsats mod mobning
  2. Lav en handlingsplan mod mobning
  3. Tal sammen om mobning

Se her hvordan: http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Emner/Psykosocialt-arbejdsmiljo/Mobning