ARBEJDSMILJØ: Mobning har enorm effekt på arbejdsmiljøet

20-02-2019

Virksomhederne skal opbygge retfærdige systemer, der kan håndtere svære situationer med mobning og chikane. For de opstår – selv i de bedste virksomheder. Det fortæller professor og mobbeforsker på Bergen Universitet Ståle Einarsen.

Etisk infrastruktur

Forskellen på en tryg og en utryg virksomhed, er, ifølge Ståle Einarsen, at den trygge virksomhed har styr på det, han kalder for ’den etiske infrastruktur’. Den etiske infrastruktur er det, der gør, at alle på arbejdspladsen ved, hvordan etisk vanskelige situationer som mobning og chikane håndteres, og at alle er klar over, at det bliver forventet, at de opfører sig ordentligt.

Men uanset hvilke kompetencer lederen har, og hvor stærk virksomhedens etiske infrastruktur er, vil der altid kunne opstå enkeltsager med mobning eller chikane.

“At udvikle den etiske infrastruktur er det forebyggende arbejde. Men til syvende og sidst ender man med at skulle håndtere enkeltsager med mobning,” forklarer professoren.

En undersøgelse af fakta

En metode, der netop er møntet på, hvordan man håndterer enkeltsagerne, er ’faktaundersøgelsen’, som Ståle Einarsen er en af initiativtagerne til. Metoden er baseret på juridiske principper og udviklet i samarbejde med parterne på det norske arbejdsmarked og det norske Arbejdstilsyn. Tanken er, at man ud fra en grundig undersøgelse kan finde ud af, om det reelt er mobning, chikane eller krænkende adfærd, som er foregået.

“Faktaundersøgelsen kan ses som en form for arbejdsmiljøefterforskning, hvor man kan kigge på enkeltsagen og håndtere den, uden at hele arbejdspladsen og arbejdsmiljøet sættes i spil,” forklarer Ståle Einarsen.

I omkring otte år har han været med til at uddanne faktaundersøgere på de norske arbejdspladser. Faktaundersøgerne lærer at vurdere, hvad der er op og ned i en mobbekonflikt. Det seneste år har metoden spredt sig til Sverige, og for nylig er Arbejdsmiljørådgiverne i Danmark – brancheforeningen for rådgivningsenheder – begyndt at udbyde kurser i metoden.

Se mere her.