ARBEJDSMILJØ: Ny temaside om ulykker i byggeriet

23-05-2018

For at understøtte det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i bygge- og anlægsbranchen lancerer Arbejdstilsynet i dag den nye temaside ”Ulykker og nedslidning i bygge og anlæg”.

Besøg temahjemmesiden her.

Siden er bygget op omkring de 5 alvorligste arbejdsmiljøproblemer i bygge og anlæg og samler den mest relevante viden med gode råd, værktøjer til det forebyggende arbejde og links til relevante materialer hos både Arbejdstilsynet og BFA Bygge og anlæg.

Temasiden er udviklet i et samarbejde mellem parterne og Arbejdstilsynet for at gøre det let for arbejdsgivere og ansatte at finde viden samlet ét sted.