ARBEJDSMILJØ: Nyt fra udvalget

12-12-2018

Pt. har Danske Anlægsgartnere modtaget en høringsskrivelse, som lægger op til at man ikke fremadrettet skal udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger.  I stedet vil der blive stillet krav om udvidet instruktion, vejledning og krav om kemisk arbejdspladsvurdering.

Når disse ændringer er vedtaget, forventer Danske Anlægsgartneres miljøudvalg at lave nye vejledninger til erstatning af de gamle, som ligger på foreningens hjemmeside.

Den enkelte virksomhed vil dog fortsat skulle have leverandørbrugsanvisninger for anvendte produkter i virksomheden samlet/arkiveret på en måde, så alle ansatte har adgang til dem.