ARBEJDSMILJØ: S og støttepartierne fokuserer på arbejdsmiljø og social dumping

02-07-2019

I det fælles aftalepapir som skal udstikke retningen for den kommende regering og samarbejdet i almindelighed fremgår blandt andet, at regeringen vil:

“Forbedre arbejdsmiljøet og styrke indsatsen mod social dumping. En ny regering vil for at forbedre arbejdsmiljøet afsætte flere permanente midler til Arbejdstilsynet og forhøje erstatningssummerne ved arbejdsskader. Derudover vil en ny regering sætte bredt ind i indsatsen mod social dumping, herunder fastholde en stærk fælles myndighedsindsats, gennemføre flere kontroller og skærpe straffene for brugen af illegal arbejdskraft.”

Når det gælder klimaet ønsker regeringen en 70 procents CO2-reduktion for hele landet, målt i forhold til udledningen i 1990. I forhold til bygge- og anlæg vil regeringen udarbejde “En national strategi for bæredygtigt byggeri” , der skal være med til at nå de nationale mål.