ARBEJDSMILJØ: Se de nyeste tal om danskernes arbejdsmiljø

06-02-2019

Undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2018’ er den fjerde måling i den række af nationale målinger af arbejdsmiljø og helbred i Danmark, som gennemføres hvert andet år fra 2012 til 2020. Undersøgelsen har været omtalt i medierne den seneste uge fordi der ikke som forventet har har været forbedringer på disse arbejdsmiljøforhold siden 2012.

Resultater for Arbejdsmiljø og Helbred viser:

  • at andelen af lønmodtagere, som falder inden for indekset for muskelskeletbesvær har stort set været uændret mellem 2012 og 2018.
  • at andelen af lønmodtagere, der falder inden for belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø, er steget i samme periode.

Stigningen forekommer især i brancher, hvor der arbejdes med mennesker, og hvor en relativ stor andel i forvejen falder inden for belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø.

Resultaterne er offentliggjort i to notater og i en visualisering, hvor man kan hente yderligere tabeller.

Det er desværre ikke muligt at søge på branchekoden Landskabspleje. Anlægsgartnere findes som et  samlet tal for Jordbrug, skovbrug og fiskeri.

Undersøgelsen er udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og er baseret på et spørgeskema, som er besvaret af knapt 38.000.

Resultaterne fra ’Arbejdsmiljø og Helbred’ fra 2012 til 2018 findes på NFA’s hjemmeside i en visualisering, hvor det er muligt at finde resultaterne og foretage egne analyser.