ARBEJDSMILJØ: Tid til smerteforebyggelsen 2.0

12-09-2018

Mange danskere går dagligt på arbejde med smerter. Man er kommet langt med løfteteknikker og ergonomiske indsatser på arbejdspladserne, men der skal en mere systematisk indsats til for at løse de problemer, smerter udgør for medarbejdere og arbejdspladser.

Forebyggelse af smerter skal være en del af den daglige arbejdsmiljøindsats på arbejdspladserne. Det mener flere forskere på muskel-skeletområdet. Forebyggelse af muskel-skeletbesvær har indtil nu typisk været udgjort af enkeltstående tiltag, for eksempel forflytningsteknikker i plejesektoren, hæve-sænkeborde på kontorerne, tunge løft i industrien og skæve arbejdsstillinger i byggeriet.

Men forskerne mener, at selvom arbejdspladser efterhånden ved en del om ergonomiske forhold, mangler der fortsat grundlæggende viden om smerter på arbejdspladserne. Mellem en tredjedel og halvdelen af den arbejdende danske befolkning har daglige eller ugentlige smerter, viser tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs befolkningsundersøgelse Arbejdsmiljø og Helbred. Desuden er smerter i bevægeapparatet den hyppigste årsag til sygemelding og førtidspension, så forebyggelsen skal være langt mere bred og systematisk, hvis den skal hjælpe flere. Det mener blandt andre professor Andreas Holtermann fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Se mere her.