Arbejdsmiljøkonference 14. november 2022

25-05-2022

Få styr på arbejdsmiljøet i de grønne brancher

Årets arbejdsmiljøkonference sætter fokus på virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde og hvordan vi kan få en bedre sikkerhedskultur.

Konferencen byder også på andre aktuelle emner f.eks. sikker håndtering af kemi og kemisk APV. Der sættes fokus på ergonomi og sundhed – hvordan får vi kroppen til at holde til arbejdet? Eller hvordan håndterer vi problemstillinger i det psykiske arbejdsmiljø i forhold til krænkende handlinger? Endelig er unges arbejdsmiljø og trivsel også en del af programmet.

Konferencen byder på mange inspirerende oplæg og workshops, hvor I kan vælge de aktiviteter, der er mest interessante eller relevante for jer.

Hvor og hvornår

Arbejdsmiljøkonferencen finder sted mandag den 14. november 2022 kl. 8.00-15.00 på Comwell, Middelfart.

Programmet for dagen udsendes i juni måned, men sæt kryds i kalenderen allerede nu!

Det koster 500,- kr. at deltage. Deltagergebyret dækker deltagelse på alle de faglige oplæg og forplejning på dagen. Der er et begrænset antal billetter, og tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Der åbnes for tilmelding i juni på www.baujordtilbord.dk, hvor det endelige program også vil være tilgængeligt.

Konferencen kan indgå som det lovpligtige efteruddannelsestilbud til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationer (AMO).

Har du spørgsmål? Kontakt Anne Marie Hagelskjær Smit på 87403407 eller amh@gls-a.dk