ARBEJDSMILJØKURSUS MED MASKINFOKUS

05-02-2018

Hermed inviteres til kursus om arbejdsmiljø:

OPDATERING AF NY VIDEN OM ARBEJDSMILJØET OG FOKUS PÅ MASKINER. 

Kurset tager udgangspunkt i nogle af de arbejdsmiljømæssige udfordringer, som anlægsgartneren har i dagligdagen.

Se invitationen og programmet her.