AT på uanmeldte tilsyn på og ved veje 

05-04-2022

Fra april 2022 tager Arbejdstilsynet på uanmeldte aktioner de steder, hvor ansatte arbejder på og ved veje.

Kabelarbejde, brolæggeropgaver, asfaltering og renholdelse af helleanlæg. Det er nogle af de opgaver, Arbejdstilsynet vil kigge særligt på i en ny tilsynsindsats rettet mod arbejde på og ved veje.

Indsatsen varer fra april til december 2022. I denne periode kommer Arbejdstilsynet på uanmeldte vejaktioner de steder, hvor vejarbejdet foregår.

På et tilsynsbesøg vil Arbejdstilsynet bl.a. have fokus på:

  • Risikoen for påkørsel, fx om afmærkningen af arbejdsområdet er effektiv og intakt
  • Sikkerhed ved gravearbejde, fx afstivning og afskærmning af udgravninger
  • Tunge løft, knæliggende arbejde og opgaver med at bære, fx om medarbejderne bruger tekniske hjælpemidler.

Læs mere om tilsynsindsatsen her (Arbejdstilsynet)