Brev fra ministeren og råd mod seksuel chikane

14-01-2021

Regeringen præsenterede i starten af december 2020 14 initiativer om bekæmpelse af seksuel chikane og seksisme. Et af initiativerne var, at regeringen ville sende et hyrdebrev til offentlige og private arbejdsgivere med en opfordring og gode råd til, hvordan man kan forebygge og bekæmpe seksuel chikane, jf. initiativ 3.

Læs brevet fra ministeren

DA har netop modtaget beskæftigelsesminister og minister for ligestilling Peter Hummelgaards hyrdebrev til arbejdsgiverne.

Med hyrdebrevet kommer ministeren med en klar opfordring til alle landets arbejdspladser, både arbejdsgivere, ledere og medarbejdere, om at bryde tabuet – tale med hinanden om respekt og værdier og sørge for klare retningslinjer.

FIND BREVET HER

Læs de gode råd

Derudover fremhæver ministeren bl.a., at forebyggelse er nøglen til et godt arbejdsmiljø uden seksuel chikane, og derfor er der vedhæftet en række gode råd til forebyggelse af  chikane på arbejdspladsen. Ministeren fremhæver også, at det er vigtigt, at sager om seksuel chikane belyses og får konsekvenser samt at arbejdsgiverne i dag har en række ansættelsesretlige redskaber, der giver mulighed for at skride ind, hvis der opstår en sag om seksuel chikane. Regeringen opfordrer arbejdsgiverne til at bruge disse muligheder.

FIND RÅDENE HER