Hvad dækker boligjobordningen i 2018?

19-12-2017

Boligjobordningen er blevet gjort permanent og er fortsat opdelt i et håndværkerfradrag for arbejdsløn på 12.000 kr. og et servicefradrag for arbejdsløn på 6.000 kr. pr. voksen i husstanden.

Havearbejde er fortsat fradragsberettiget under servicefradraget, mens fradrag for omlægning af almindelige belægning til permeabel belægning desværre ikke længere giver fradrag.

Af relevans for anlægsgartnerfirmaer er følgende anlægsarbejder dækket af håndværkerfradraget fra 2018:

 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange
 • Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, fx:
  • Kloakarbejder på egen grund
  • Udskiftning af kloakrør
  • Fornyelse og etablering af dræn
  • Udskiftning af opsamlingstank
  • Nedsivningsanlæg
  • Minirensningsanlæg
  • Rodzoneanlæg
  • Højvandslukkere
  • Regnvandsfaskiner

Læs mere på skatteministeriets hjemmeside.