DAG har fornyet samarbejdet med ProLøn

13-12-2017

DAG og ProLøn har netop indgået en ny samarbejdsaftale, som giver alle medlemmer af DAG adgang til et topmoderne lønsystem, der gennem de seneste 30 år, har specialiseret sig i brancheløsninger.

ProLøn’s løsning til medlemmer af Danske Anlægsgartnere er tilpasset overenskomsten og sørger bl.a. for indberetning til SKAT (eIndkomst), ATP og feriepenge.

Derudover får du med aftalen:

  • Automatisk satsændring på elever med udlærtdato
  • Håndtering af fritvalgskonto (FVK)
  • Håndtering af børneomsorgsdage
  • Sundhedsordning via Pension Danmark
  • Mulighed for medarbejderoprettelser med profiler
  • Håndtering af S/H, automatisk tømning ved årsskiftet
  • Automatisk forhøjelse af ferietillægsprocenten
  • Automatisk ajourføring af procentsatserne for arbejdsmarkedspensionen
  • Elektronisk lønhåndbog ifølge overenskomsten
  • Se meget mere på www.proloen.dk

(Dette link skal bruges til webadressen http://proloen.dk/brancheloesning/proloen-dag/)

Prøv en demo af lønsystemet
(Link: http://proloen.dk/proev-demo-vores-nye-loensystem/?BookDemoForside)