DAG i brancheopråb om tørkens konsekvenser

04-07-2023

Den 27. juni fyldte Danske Anlægsgartnere forsiden i byggeriets dagblad Licitationen med et opråb om tørkens konsekvenser og behovet for at ændre force majeure-reglerne, så de også gælder anlægsgartnerområdet. Læs hele artiklen nedenfor:

***

Branche i tørke-opråb: Savner mulighed for force majeure

Ekstraomkostninger i forbindelse med tørken bør være et “fælles problem”, mener branche-direktør

Varmt, solrigt og knastørt. Sådan har vejrudsigten – trods mandagens skylle – lydt gennem uger.

Ifølge direktør i Danske Anlægsgartnere, Michael Petersen, er situationen alvorlig for mange anlægsgartnere, der kommer til at bære store, uforudsete ekstra omkostninger selv.

For mens græsset måske skal slås mindre, så risikerer ikke mindst nyplantede træer simpelthen at bukke under for varmen, hvis ikke de løbende får en masse ekstra vand. Men branchen kan ikke komme rundt hurtigt nok med vandslangen, og virksomhederne får ikke altid betaling for det.

– Det vandingsbehov, der er, er stort set umuligt at leve op til, siger Michael Petersen.

Direktøren efterlyser derfor en mulighed for, at branchen kan påkalde sig force majeure. Det vil betyde, at en bygherre for eksempel ikke vil kunne kræve erstatning, hvis et træ går ud som følge af ekstrem tørke.

I dag er det ifølge Michael Petersen mange gange sådan, at det er den enkelte anlægsgartner, som står med en ekstraregning – også selvom det er på grund af omstændigheder, der er ude af anlægsgartnerens hænder.

En ny virkelighed

Han kalder vejrsituationen “en ny virkelighed”.

– Der er ingen, der kan forudsige en tørke eller en stormflod. Det handler om, at vi sammen skal sætte os ned og se på, hvordan vi kan inkorporere det i fremtidens aftaler, siger han.

Med “vi” henviser han til branchen og nogle af de store bygherrer – for eksempel kommunerne og deres repræsentanter:

– Lad os starte der. Hvis vi finder en god måde at gøre det på, så kan vi arbejde videre ud af den tangent og sprede det videre derfra.

Forhåbningen er, at det indledningsvis munder ud i en forståelse for, at situationen er et “fælles problem”, understreger han.

– Det er vigtigt med en fælles forståelse. At det bliver et os mod de nye forhold, siger branchedirektøren.

I sidste ende er forhåbningen, at det er noget, der finder vej til kontrakterne og udbuddene, så det ikke bliver til interne stridigheder på enkelte kontrakter om, hvem der skal betale, men at alt er defineret på forhånd.

Skubber I ikke bare omkostningerne over på bygherrerne?

– Det er klart, at hvis der pludseligt kommer uforudsete omkostninger, man som entreprenør ikke kan forudsige, så skal den lande et sted, og det er der, siger Michael Petersen.

Spørger man chefjurist i SMVdanmark, Jeppe Rosenmejer, er der en utidssvarende mangel i lovgivningen, når det gælder tørke. Han ser perspektiv i en bekendtgørelse.

– På byggesiden har man en vinterbekendtgørelse, der skal sikre en rimelig risikofordeling mellem bygherre og entreprenøren, så byggeriet ikke sættes i stå over vinteren. På samme måde kunne man overveje, om man fra officielt hold skulle udarbejde en bekendtgørelse, der skal sikre en rimelig fordeling af risikoen for ekstreme vejrsituationer så som tørke, så kunderne tør plante træer mv. hen over sommeren, og virksomhederne tør påtage sig opgaverne uden at skulle risikere en kæmpe, uforudsigelig ekstraregning, siger han i en pressemeddelelse.

Frygter konkurser

Hos Hededanmark nikker man til, at tørken er svær at komme udenom. Ifølge regionschef Søren Lange Andersen vander virksomheden mere, end den bliver betalt for. Alligevel er det sandsynligt, at mange nyplantede træer går ud.

Han frygter at en række kollegaer kommer til at gå konkurs, hvis der ikke bliver støttet op i fællesskab og opfordrer kommuner, virksomheder og boligforeninger til at tage en dialog med deres anlægsgartner, og at der bliver set på reglerne for force majeure.

En anden virksomhed er Anlægsgartnerne H. Hoffmann fra Risskov ved Aarhus.

– Den her sommer kommer vi til at huske. Det er ikke normalt, siger adm. direktør Henrik Hoffmann til Licitationen og fortsætter:

– Vi klipper cirka 20-30 pct. af det græs, vi normalt gør på det her tidspunkt. Til gengæld gror ukrudtet, og så skal der vandes de steder, der er plantet nyt.

Han fortæller videre, at der er lidt en gråzone, når det gælder tørke. Mens det i nogle kontrakter er udpenslet hvor ofte, der skal vandes, står der intet om det i andre. Og står der intet, kan der netop opstå uenighed om, hvem der skal have penge op ad lommen.

– Ofte vil pilen i de tilfælde pege på os og kollegaerne i branchen, siger Henrik Hoffmann.

– Vi har selv garderet os i vores tilbud. Her har vi for eksempel beskrevet, at vanding koster x kroner per gang eller x per træ. Så vi har prissat det. Men der er helt sikkert kollegaer, som bliver ramt.

– Vi oplever ikke at blive valgt fra på den baggrund. Omvendt oplever vi, at kunderne er glade for at få det prissat, siger Henrik Hoffmann.

Han er enig i, at der skal kigges i den retning, som Danske Anlægsgartnere og SMVdanmark efterlyser.

– Ekstremerne bliver oftere og vildere. Det er vi nødt til at forholde os til, lyder det fra direktøren.