DAG i medierne: Storudbud bekymrer os

25-08-2017

Staten vil lave større driftsudbud. Det stiller DAG et stort spørgsmålstegn ved i Licitationen, for der er mange kompetencer i de mindre virksomheder, som går tabt ved totaludbud. Læs artiklen nedenfor:

Storudbud bekymrer SMV’ere

Flere håndværksorganisationer frygter færre opgaver til SMV’ere og sætter spørgsmålstegn ved ambitionen om bedre økonomi og kvalitet, når Bygnings- styrelsen overtager statens facility management-ydelser

Det skader vilkårene for flere af landets små og mellemstore bygge- og anlægsvirksomheder (SMV), når facility management-ydelser (FM) i de statslige institutioner samles hos Bygningsstyrelsen i enkelte store leverancer fremfor at være opdelt i flere mindre leverancer.

Det giver Danske Anlægsgartnere, Dansk Håndværk og samleorganisationen Håndværksrådet udtryk for over for Licitationen.

“Vores virksomheder bliver udelukket, før startskuddet har lydt. De kan ikke komme med, fordi de er for små og ikke på grund af, at de ikke kan konkurrere på pris og kvalitet. Det er uheldigt, når vi ved, at SMV’erne er en af de bærende kræfter i erhvervslivet med mange arbejdspladser og praktikpladser,” siger Kristian Brændstrup Bech, der er erhvervspolitisk konsulent i Håndværksrådet.

Tjans som underleverandør
Regeringen besluttede i foråret, at statens FM-ydelser skal samles hos Bygningsstyrelsen frem for at ligge hos hver enkelt statslig institution. Desuden skal der laves et samlet indkøb hos en enkelt totalleverandør i stedet for at være spredt blandt flere aktører.

Hos Bygningsstyrelsen mener man fortsat, der kan være arbejde til SMV’erne.

“Der kan fortsat være mulighed for SMV’ere til at gå ind som underleverandør på ydelser, som en totalleverandør ikke selv kan håndtere afhængig af leverandørens forretningskoncept. Og så håndteres en stor del af ydelserne allerede i dag i store kontrakter. På pleje af udenomsarealer har Bygningsstyrelsen for eksempel rammeaftaler med fire anlægsgartnere. Så det er ikke, fordi der på det område er et stort antal SMV-kontrakter i forvejen,” siger Henrik Stub, enhedschef i Bygningsstyrelsen og ansvarlig for FM-opgaverne.

Formålet med at samle statens FM-ydelser hos Bygningsstyrelsen er blandt andet at spare ressourcer og øge kvaliteten. Organisationen Danske Anlægsgartnere sætter spørgsmål ved, om det kan lade sig gøre.

“Mange SMV’ere er specialistvirksomheder, der er eksperter på et enkelt område, og den specialviden mister man ved at give ydelserne til virksomheder med en bredere palette,” siger direktør Michael Petersen.

Henrik Stub mener, at en totalleverandør kan levere FM-ydelser på samme niveau som flere mindre SMV’ere.

“SMV’erne besidder bestemt en specialistviden, der sikrer god kvalitet på opgaveudførelsen, men det kan en enkelt stor leverandør også gøre. Vores rolle bliver at sikre kvaliteten gennem eksempelvis kravspecifikationen. De skal fastlægges specifikt for hver ydelse. Vi ser på, om vi skal kigge på frekvensen, altså stille krav til, at græsset for eksempel skal slås med et bestemt interval hver måned. Eller om vi skal fokusere på output, hvor vi stiller krav til, at en ydelse skal leveres til en bestemt kvalitet,” siger han.

Allerede hård konkurrence
I forhold til prisen nævner Michael Petersen, at branchen for anlægsgartnervirksomheder er så konkurrenceudsat, at prisen tvivlsomt kan komme længere ned.

Han frygter, at en ambition om lavere priser vil åbne døren for virksomheder, der ikke respekterer de danske overenskomster. Og samme bekymring for social dumping kommer fra Dansk Håndværk, der repræsenterer SMV’er inden for blandt andet byggeriet.

“Ved at hyre en stor totalleverandør, der formentlig vil ansætte en række underentreprenører, sætter man et ekstra led ind mellem ordregiver og den udførende, og det øger ifølge vores erfaringer risikoen for at få aktører ind med en mere alternativ og kreativ tilgang. Det bliver sværere at kontrollere, jo flere led man kobler på,” siger direktør Morten Frihagen.

Henrik Stub påpeger, at ordenlige forhold er vigtigt for Bygningsstyrelsen.

“Bygningsstyrelsen går altid efter ordnede forhold, og det vil vi selvfølgelig også gøre med denne leverance af FM-ydelser. Vi har ikke besluttet, om der skal skrives særlige krav ind i udbudsmaterialet eller kontrakten endnu,” siger han.

Hvad angår ambitionen om lavere pris, påpeger Henrik Stub, at man ikke isoleret skal vurdere besparelsen på de enkelte FM-områder som f.eks. udearealer.

“Vores udgangspunkt er, at den store optimering sker mellem ydelserne og på stordrift inden for varekøb og den servicering, der er ved at drifte og vedligeholde mange lokationer på én gang. Vi kigger på summen af det hele, og det er også det, som Politiet og Forsvaret har haft succes med ved lignende samlinger inden for FM,” siger han.