DAG-medlem opfordrer til boykot af Rusland

01-03-2022

DAG har modtaget en mail fra vores medlem Træ & Busk med opfordring til at tage stilling til produkter og leverandører, der har tilknytning til eller produkter fra Rusland. Som sekretariat har DAG ikke nogen samhandel eller køb af produkter fra Rusland, men kan støtte op om Mortens opfordring til at man tager stilling.

Læs opråbet fra Træ & Busks Morten Ingemann nedenfor:

BOYKOT RUSLAND !

Vi er nødt til at tage stilling og råbe op! Vi er lige kommet ud af en periode med massive prisstigninger og forlængede leveringstider på importerede varer, idet udbuddet af varer ikke kunne følge med efterspørgslen. Det skyldtes først og fremmest Corona. Det var vi gerne foruden,

Vi er også gerne foruden den nuværende højspændte situation, hvor Putin/Rusland angriber Ukraine og hermed truer Vesten. Der er mange parametre i denne konflikt, men den bør løses diplomatisk og ikke med krig.

Det er et sandkorn i havet. En lille stemme i et stort skrigeri. Men TRÆ & BUSK vil kontakte vores leverandører og samarbejdspartnere med information om at vi – indtil krisen løses på diplomatisk vis – vil boykotte russiske varer. Eskalerer situationen vil vi ydermere standse samarbejde med de leverandører, som importerer russiske varer. (Tilføjelse: Desværre har det vist sig at Ruslund nu angriber hele Ukraine. Derfor er vores beslutning nu at afbryde samarbejde med virksomheder, som handler med Rusland og dermed indirekte støtter Putin).

Vi opfordrer alle små, mellem og store virksomheder til også at sende det signal ud i verden. Lad os håbe, at det kan medvirke til at skabe opmærksomhed og påvirke til en fredelig løsning.

Alle – også DAG – må nu hjælpe til med at alle personer, virksomheder, organisationer mm i DK står sammen i en boykot af Rusland.

Se: https://www.facebook.com/traeogbusk

På TRÆ & BUSK’s vegne

Morten Ingemann