DAGs FERIEKORTORDNING OVERGÅR TIL FERIEKONTO

08-05-2019

Som vi tidligere har informeret om, kommer der en ny ferielov, som påvirker den måde der afholdes ferie på i Danmark.

I den forbindelse vil der ske nogle ændringer – både i forhold til allerede indbetalte feriepenge og i forhold til, hvordan der skal udbetales feriepenge fremadrettet.

Danske Anlægsgartnere har hidtil håndteret både opkrævninger og udbetalinger af feriepenge for Jer som medlemsvirksomheder med udbetaling til Jeres medarbejdere, men dette ændrer sig pr. 1. september 2019.

Der er fra denne dato indgået en aftale med FerieKonto om, at de overtager håndteringen af feriepenge for alle medlemmer i Danske Anlægsgartnere.

Hvad skal I gøre som virksomhed?

Som udgangspunkt kommer I som virksomhed ikke til at mærke den store forskel fra i dag.

Hvis I benytter et lønbureau, vil vi i god tid inden overgangen kontakte Bluegarden, Danløn og Proløn og sikre, at de ændrer i deres systemer således, at feriepenge fra 1.september 2019 indbetales til FerieKonto og ikke til Danske Anlægsgartnere.

Hvis I benytter andet lønbureau end de tre ovenstående eller selv står for udbetalingen af feriepenge til medarbejdere, så kan I kontakte jeres lønbureau eller Jeanet for en drøftelse af det fremadrettede forløb.

Hvis der opstår spørgsmål i denne anledning har I mulighed for at kontakte vores feriepengekonsulent Jeanet Sørensen på mail eller telefon.