DAGs uddannelseskonsulent stopper 30. november

04-07-2018

Danske Anlægsgartneres (DAG) uddannelseskonsulent Annette Esbjerg Jensen stopper ved udløb af hendes åremålskontrakt den 30. november 2018.

Annette blev ansat den 1. december 2016 på en tidsbegrænset kontrakt med konkrete målsætninger for en 2 årig periode.

Annette har i perioden været med til at sætte fokus på mange forskellige dele af uddannelsesområdet i Danske Anlægsgartnere og hos eksterne samarbejdspartnere på uddannelsesområdet.

Hun har blandt andet varetaget DAGs interesser i flere udvalg, været koordinator for et tværgående samarbejde mellem arbejdsgivere, 3F, uddannelsesinstitutioner og Landskabsarkitekter, der arbejder på at tiltrække flere elever til Anlægsgartneruddannelsen. Herudover har Annette haft et tæt samarbejde med LUU og initieret et tættere samarbejde og koordination mellem DAGs repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg over hele Danmark.

Annette vil når hendes kontrakt udløber have udført de nøgleopgaver, som hun blev ansat til at arbejde med.

Annette og jeg har i samarbejde med DAGs Uddannelsesudvalg set på hvilke udfordringer og målsætninger, der skal arbejdes med fremadrettet og vi har efter nøje overvejelser sammen konkluderet, at der er brug for andre personlige kompetencer inden for de opgaver, der fremadrettet skal løses.

Annette vil fortsat, og frem til hun stopper, varetage sine poster i udvalg, ligesom hun vil færdiggøre de projekter og opgaver der er igangværende.

Danske Anlægsgartnere vil fremadrettet have lige så stort fokus og ambitioner for uddannelsesområdet som hidtil.

 

 

Med venlig hilsen

 

Direktør Michael Petersen