Den fratrådte medarbejder kunne beholde værktøjet, da aftalen ikke var klar

13-05-2024

Hvis du som arbejdsgiver køber værktøj til dine medarbejdere, så er det dit ansvar at kunne bevise, om det er dit eller medarbejderens, når medarbejderen stopper.

I en nylig faglig voldgift fandt opmanden, at en fratrådt medarbejder ikke skulle aflevere det værktøj virksomheden havde købt tilbage, da han fratrådte. Uenigheden gik på, om medarbejderen havde fået udleveret værktøjet af virksomheden til brug under ansættelsen eller om værktøjet erstattede noget af medarbejderens eget værktøj, som var blevet brugt til at udføre opgaver for arbejdsgiver under ansættelsen.

Parterne var enige om, at man ved medarbejderens ansættelse havde lavet en mundtlig aftale om, at medarbejderen skulle bruge sit eget værktøj, og at arbejdsgiver skulle erstatte medarbejderens værktøj ved nedslidning. Da sagen blev behandlet, var parterne dog ikke enige om aftalens nærmere indhold. Arbejdsgiver påstod, at aftalen alene omfattede håndværktøj, mens medarbejderen mente, at aftalen også omfattede andet værktøj, herunder større el-værktøj, hvor medarbejderen forklarede, at han også ønskede at bruge sit eget værktøj.

Opmanden konkluderede, at forklaringerne parterne gav var modstridende, og at der var tale om ord mod ord. Men da det var arbejdsgiver, der var nærmest til have sørget for, at der forelå en klar aftale om vilkårene i forhold til værktøjet, var det også arbejdsgivers bevisbyrde at sikre, hvad aftalen gik ud på. Arbejdsgiver kunne nemt have udfærdiget en skriftlig aftale, der beskrev, hvad parterne var blevet enige om, og hvem der havde ejerskab over det enkelte stykker værktøj.

Arbejdsgiver havde heller ikke på anden måde bevist, at værktøjet ikke var medarbejderens, og derfor fandt opmanden, at arbejdsgiver ikke kunne kræve værktøjet tilbage.

Arbejdsgiver har pligt til at stille det værktøj, som medarbejderen skal bruge for at udføre sit arbejde til rådighed. Hvis medarbejderen alligevel ønsker at bruge sit eget værktøj, og der derfor kan opstå tvivl om, hvem værktøj tilhører, bør du som arbejdsgiver sikre, at I får lavet en klar og utvetydig aftale om, hvem der har ret til værktøjet, i tilfælde af at medarbejderen stopper. Aftalen bør også afklare om medarbejderen har krav på at få sit værktøj erstattet i tilfælde af slid, eller hvis det går i stykker under arbejdet.