Det var ikke muligt at bortvise, da fristen for indsendelse af lægeerklæring var urimeligt kort

07-03-2024

Sagen kort fortalt

Den 29. maj 2020 indgik arbejdsgiveren en aftale med medarbejderen om, at vedkommende skulle fratræde sin stilling den 30. august 2020 med fritstilling senest den 5. juni 2020.

Den 2. juni 2020 modtog arbejdsgiveren via mail en sygemelding – i overensstemmelse med ansættelseskontraktens retningslinjer – fra medarbejderen.  Af mailen fremgik det, at medarbejderen ville kontakte sin læge den følgende dag, hvis han ikke fik det bedre.

Den 5. juni 2020 (grundlovsdag) anmodede arbejdsgiveren om en lægeerklæring uden frist for indsendelse af erklæringen.

Den 8. juni 2020 orienterede medarbejderen arbejdsgiveren om, at han havde fået en tid hos sin læge den 10. juni 2020. Samme dag modtog medarbejderen en bortvisning under henvisning til, at medarbejderen var ulovligt udeblevet, at medarbejderen løbende skulle have informeret arbejdsgiveren om forløbet, og at medarbejderen skulle have kontaktet sin læge samme dag, som anmodningen blev fremsendt.

Dommen og landsrettens begrundelse

Sagen blev indbragt for domstolene og både byretten og Landsretten fandt, at bortvisningen var uberettiget.

Der blev lagt vægt på, at medarbejderen ikke havde haft mulighed for at konsultere sin læge hverken fredag d. 5. juni (grundlovsdag) eller lørdag og søndag. Det blev hertil anført, at arbejdsgiveren ikke havde fastsat en tidsfrist for indlevering af lægeerklæringen. På baggrund af medarbejderens mail, måtte det være forventeligt, at medarbejderen fortsat var syg, hvis han ikke mødte på arbejde den 3. juni. Medarbejderen havde således overholdt virksomhedens retningslinjer for sygemelding.

Advokatfuldmægtig hos Danske Anlægsgartnere Birgitte Riisager udtaler:

”Afgørelsen viser, at den sygemeldte medarbejder skal have rimelig tid til at skaffe en lægeerklæring. Hvor mange dage medarbejderen skal have afhænger af de konkrete forhold, men almindeligvis vil en uges tid være rimeligt.”

Medlemmer kan kontakte Danske Anlægsgartnere for nærmere rådgivning vedrørende sygdom og opsigelse ved at ringe til DAG på tlf. 33 860 860