Dialogmøde om driftsopgaver på landets slotte

19-04-2017

Slots- og Kulturstyrelsen har ansvaret for driften af statens historiske Slotshaver og voldanlæg. Havedriften har de seneste godt 15 år været udliciteret til eksterne firmaer på typisk 5-7 årige kontrakter.

I forbindelse med nye udbudsregler, og det forhold at Styrelsen står for at skulle foretage udbud af flere kontrakter i år, ønsker Styrelsen at komme i dialog med nuværende og potentielle nye anlægsgartnerfirmaer, der kunne have interesse i at byde på opgaverne ved det kommende EU-udbud.

Tid og sted

Derfor inviterer Slots- og Kulturstyrelsen interesserede firmaer til dialogmøde om de forestående udbud og samarbejdsrelationerne med anlægsgartnerfirmaerne. Mødet afholdes den 27. april kl. 13:30 til 16:00 centralt i København.

Hvis I ønsker at deltage, kan I kontakte Landskabsarkitekt Kristin Seybold på krsey@slks.dk eller 33 92 64 07.

Firmaer, der i dag har kontrakt med Styrelsen vil blive inviteret direkte.