Dialogmøder om ESPD i København og Aarhus

15-02-2017

Kom til dialogmøde i København eller Århus og hør Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemgå, hvordan du opretter og udfylder et ESPD i forbindelse med et udbud.

ESPD’en er en standardformular, der skal ses som en egenerklæring, der fungerer som et foreløbigt bevis i forhold til ansøgeres og tilbudsgiveres egnethed i forhold til at byde på offentlige kontrakter.

Dialogmøderne foregår den 15. og 21. marts.

Deltagelse er gratis – men tilmelding nødvendig

Læs mere om program og tilmelding hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen her.